ให้เช่ากลองชุด (Drums) เช่ากลองชุด เช่ากลองชุด ราคา เช่ากลองชุด ราคาถูก (SET 7)

ให้เช่ากลองชุด (Drums) เช่ากลองชุด เช่ากลองชุด ราคา เช่ากลองชุด ราคาถูก (SET 7)

ราคาเช่ากลองชุดเริ่มต้น 3,500 บาท