ให้เช่าตู้แอมป์กีตาร์ (Amp) เช่าตู้แอมป์กีตาร์ เช่าตู้แอมป์เบส เช่าตู้แอมป์คีย์บอร์ด (SET 8)

ให้เช่าตู้แอมป์กีตาร์ (Amp) เช่าตู้แอมป์กีตาร์ เช่าตู้แอมป์เบส เช่าตู้แอมป์คีย์บอร์ด (SET 8)

ราคาเช่าตู้แอมป์เริ่มต้น 4,000 บาท