เช่าเครื่องเสียงงานแต่ง SET 1 เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง สำหรับงานอีเว้นท์ งานสัมมนา งานแต่งงาน

เช่าเครื่องเสียงงานแต่ง SET 1 เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง สำหรับงานอีเว้นท์ งานสัมมนา งานแต่งงาน

เช่าเครื่องเสียง ราคาเช่า เริ่มต้น 17,500 บาท

เช่าเครื่องเสียงสัมมนา SET 2 เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องเสียงงานสัมมนา สำหรับงานอีเว้นท์ งานสัมมนา งานแต่งงาน

เช่าเครื่องเสียงสัมมนา SET 2 เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องเสียงงานสัมมนา สำหรับงานอีเว้นท์ งานสัมมนา งานแต่งงาน

เช่าเครื่องเสียง ราคาเช่า เริ่มต้น 8,500 บาท

SET 6 เช่าเครื่องเสียงล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว 1 ใบ

SET 6 เช่าเครื่องเสียงล้อลาก ขนาด 15 นิ้ว 1 ใบ

ลำโพงล้อลากขนาด 15 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
Wireless Microphone ในตัว 2 ตัว
แบบไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม

ราคาเช่าเครื่องเสียง Add Line ID : mao_5555

SET 1 เช่า iball 30 cm

SET 1 เช่า iball 30 cm

ให้เช่า iball 30 cm
แท่นวางสีดำ สูง 80 เซนติเมตร 1 แท่น
เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
ลูกแก้ว iball สามารถใส่ได้ไม่เกิน 1 โลโก้ ตัวอักษรไม่เกิน 256 ตัวอักษร
ราคาเช่า iball Add Line ID : mao_5555
SET 2 เช่า iball 40 cm

SET 2 เช่า iball 40 cm

ให้เช่า iball 40 cm
แท่นวางสีดำ สูง 80 เซนติเมตร 1 แท่น
เจ้าหน้าที่ควบคุม 1 คน
สามารถใส่ได้ไม่เกิน 2 โลโก้ ตัวอักษรไม่เกิน 256 ตัวอักษร
ราคาเช่า iball Add Line ID : mao_5555