เช่าเครื่องเสียง ลำโพง Line Array เช่าเครื่องเสียงงานแต่ง After Party (SET 1)

เช่าเครื่องเสียง ลำโพง Line Array เช่าเครื่องเสียงงานแต่ง After Party (SET 1)

ราคาเช่าเครื่องเสียง Add Line : mao_5555

ให้เช่ากลองชุด (Drums) เช่ากลองชุด เช่ากลองชุด ราคา เช่ากลองชุด ราคาถูก (SET 7)

ให้เช่ากลองชุด (Drums) เช่ากลองชุด เช่ากลองชุด ราคา เช่ากลองชุด ราคาถูก (SET 7)

ราคาเช่ากลองชุดเริ่มต้น 3,500 บาท

ให้เช่าตู้แอมป์กีตาร์ (Amp) เช่าตู้แอมป์กีตาร์ เช่าตู้แอมป์เบส เช่าตู้แอมป์คีย์บอร์ด (SET 8)

ให้เช่าตู้แอมป์กีตาร์ (Amp) เช่าตู้แอมป์กีตาร์ เช่าตู้แอมป์เบส เช่าตู้แอมป์คีย์บอร์ด (SET 8)

ราคาเช่าตู้แอมป์เริ่มต้น 4,000 บาท